D2801-MIDIDen flexibla sändaren hanterar allt från standard applikationer till avancerade specialobjekt. Sändarens frontpanel anpassas efter applikation och önskemål med lämpliga styrspakar och omkopplare. Dubbelriktad kommunikation med återkoppling till användaren är möjlig via grafisk display och lysdioder. Sändare D2801-MIDI tillåter samkörning av upp till tre kranar eller stafettkörning mellan upp till tre kranförare.