DEMCON Mässan

Demoleringsmässan på InfraCity får nog räknas som marknadens mest renodlade mässa för rivning, betonghåltagning, diamantverktyg, slipning och polering av betonggolv, hantering av byggdamm och betongslam, återvinning av rivningsrester, sanering mm. Välkommen att besöka Datek i vår monter 28, den 6-7 september. För ytterligare information angående mässan vänligen besök den officiella hemsidan.