Mottagare D2001KDateks mottagarserie D2001K(L/M/PLC) är framtagen för säker styrning av industriella och mobila applikationer. Mottagaren lämpar sig för styrning av traverskranar, telfrar och vinschar inom industrin.  Den lämpar sig även för styrning av mobila enheter som betongrännor, slamsugare och lastväxlare.

Ladda ner produktblad (PDF)


Mottagare D6003Dateks mottagare D6003 är framtagen för säker styrning av hydrauliska applikationer. Mottagaren lämpar sig för proportionell/steglös styrning av lastbilskranar, borriggar, pålningsmaskiner, betongrännor etc. Mottagarens utsignaler anpassas mot ström och/eller spänningsstyrda hydraulventiler av olika fabrikat.

Ladda ner produktblad (PDF)


Mottagare D2001/D2801Dateks mottagare D2001/D2801 är framtagen för styrning av byggkranar, traverskranar, däckvinschar på fartyg och liknande användningsområden med två eller flera hastighetssteg. Mottagaren skräddarsys för respektive applikation gällande reläer, tidsreläer, förreglingar och olinjära funktioner.

Ladda ner produktblad (PDF)


Mottagare D6003BD6003B är en fältbussmottagare som är avsedd att användas i industriella och mobila applikationer i kommunikation mellan industridatorer, givare, sensorer och instrument. Mottagaren finns i två olika grundutföranden – CAN-bus och Profibus.

Ladda ner produktblad (PDF)